ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากับ i4Group 

น้องๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ i4 WorkTravel in USA 2011 กรอกใบข้อมูลสำหรับกรอกแบบฟอร์ม DS-160 พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างได้เลยคะ

 บอล สาย vip
 • บอล สาย vip
 • tded90.com
  น้ำหอมฟีโรโมน
 • น้ำหอมฟีโรโมน
 • onepiece4u.com
  การขายสินค้าออนไลน์
 • การขายสินค้าออนไลน์
 • ufunclubs.com
  บอล สาย vip
 • บอล สาย vip
 • tded90.com
  น้ำหอมฟีโรโมน
 • น้ำหอมฟีโรโมน
 • onepiece4u.com
  การขายสินค้าออนไลน์
 • การขายสินค้าออนไลน์
 • ufunclubs.com